e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Teplice - historie a památky

region: Teplicko, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Historie Teplic, stejně jako jeho současnost, je spjata s léčivými prameny, které byly podle archeologických nálezů známy již před dvěma tisíci lety. Od teplých pramenů je odvozen i název města. O tom, jak byly údajně objeveny píše Václav Hájek z Libočan v České kronice. Podle pověsti to bylo ovšem až v roce 762 a zásluhu na tom mají pastevci českého vladyky Kolostůje, který na tomto místě nechal postavit hrad. Rok 762 je proto spojován nejen s počátky lázeňství, ale i s počátky města Teplice, ačkoliv prameny byly prokazatelně objeveny dříve.

Teplice - historie a památkyPo založení kláštera vyrůstá malá osada. Ta se postupně ve 13. století mění na město s měšťanskými domy, které bylo majetkem českých královen. Rozvoj lázeňství ovšem nastává až ve století 16. Tehdejší majitel Teplic, Volf z Vřesovic, vybudoval kamennou budovu s oddělenými bazény pro muže a ženy, léčebnu, ubytovny a další prostory nedaleko Pravřídla. Přilákal tak do lázní i náročné a bohaté hosty. V té době se těší Teplice takovému zámku, že nejsou schopny ubytovat všechny zájemce. V roce 1643 byl majitel Teplic Vilém Vchyňský zavražděn spolu s Albrechtem z Valdštejna v Chebu a lázně i město připadly císařskému generálovi Janovi z Aldringenu a Clary-Aldringenové si udrželi Teplice až do roku 1945.

Podrobnosti o lázeňství a jeho historii se dočtete zde.

V 19. století sláva lázní stále stoupá a Teplice jsou označování za Le petit Paris, nebo-li Malou Paříž. Ve druhé polovině tohoto století nastává také průmyslový rozmach Teplicka, který souvisí s těžbou uhlí. V okolí vznikají dodnes proslulé sklárny a keramické továrny, textilky, chemičky a strojírny.

Po druhé světové válce a nástupu socialismu se sice lázně i průmysl nadále rozvíjí, ale historické budovy města spíš chátrají a některé byly zbourány. Po roce 1989 se opět lázním postupně vrací lesk a dochází k rekonstrukci města.

Památky

Zámek

Ve městě stojí zámek se zámeckou zahradou, ve kterém v současné době sídlí muzeum.

Teplice - historie a památky

Děkanský kostel svatého Jana Křtitele

Kostel stojí na Zámeckém náměstí v blízkosti zámku. Počátky kostela nejsou přesně známy. Věž byla postavena roku 1594. Významnou barokizující přestavbou prošel v letech 1700 - 1703. Pod kostelem se nacházejí hrobky majitelů teplického panství - Vchynských, Aldringenů a Clary-Aldringenů. Zařízení kostela je barokní a rokokové.

Kostel svaté Alžběty

Základní kámen stavby kostela byl položen v roce 1862, loď byla dostavěna v roce 1877 a věž přistavěna o deset let později 1887. Kostel je postaven v novogotickém slohu, včetně interiéru s křížovými klenbami. Nachází se na Zeyerově náměstí.

Kostel svatého Bartoloměje

Kostel leží v blízkosti Masarykovy třídy. Původně evangelický kostel postavený v letech 1861 - 1864. Cihlová bazilika v pseudorománském slohu s mohutnou hranolovou věží, s terasou a balustrádou. Nyní je v soukromých rukou, v 90. letech tam byla dokonce restaurace s diskotékou.

Zámecký kostel Povýšení svatého Kříže

Teplice Kostel byl vybudován v roce 1568 v pozdně gotickém slohu. Koncem 18. století byl přestavěn do novogotické podoby. Od roku 1950 slouží pravoslavné církvi .

Doubravka - zřícenina hradu

Hrad byl založen v 15. století Janem Illburkem z Vřesovic na vrcholu Doubravské hory. Na přelomu 16. a 17. století ho Vchynští přestavěli na pevnost. Nyní nabízí lázeňským hostům i místním obyvatelům krásný výhled na Teplice, restaurace je uzavřená. Více o Doubravské hoře zde.

Teplice - historie a památkyZahradní a plesový dům

Barokní budova postavená v roce 1732, později doplněná přístavbami, leží nedaleko zámku. Budova sloužila pro plesy a zábavu lázeňských a zámeckých hostů. Příležitostně je využívána pro představení DK Teplice.

Kolostujovy věžičky

Budova s dvěma ostrými věžemi, které jí daly název. Postavena byla na starších základech pravděpodobně roku 1600 jako zahradní altán. Zástupce renesanční architektury ve městě. Najdete ji za zámkem.

Morový sloup

Morový sloup se Svatou trojicí byl postaven z pískovce dle návrhu slavného sochaře Matyáše Brauna v letech 1718 - 1719. Byl poděkováním za odvrácení morové epidemie v roce 1713. Je jedním z nejkrásnějších Braunových výtvorů.

Náměstí dr. Eduarda Beneše

V první polovině 19. století se na tomto prostoru, ležícím za městskou hradbou, konaly dobytčí trhy. Západní stranu zaujímá budova postavená v novorománském slohu v roce 1860, dnes střední průmyslová škola.

Pramen Pravřídla

Chrlič připomínající jednu z verzí lázeňské pověsti, podle níž byly teplické prameny objeveny prasaty najdete vedle zámeckého náměstí u lázní Beethoven.

Radnice

Empírová budova dnešní radnice pochází z roku 1806. Vpravo k radnici přiléhal dům Zlatý kanón. Na jeho místě vznikla roce 1865 budova spořitelny. V roce 1886 došlo k propojení spořitelny a domu Zlatý anděl v jeden neorenesanční celek.

Škvárovník

Neobvyklá stavba nad Teplicemi na Letné, pseudozřícenina postavená ze škváry. Postavil ji tam teplický měšťan a zednický mistr Franz Jerke, který využil zpečené odpady cihelen a skláren. Umělou zříceninu postupně rozšiřoval až do své smrti v roce 1826. Navštěvoval ji také návštěvník Teplic Johann Wolfgang Goethe, který se o ní zmínil i ve svém díle. Mezi významné návštěvníky škvárovníku patřil také pruský král Bedřich Vilém či hudební skladatel Richard Wagner. V 80. letech byl dům využíván jako restaurace, nyní je opuštěný, je chráněnou kulturní památkou.

Zámecká zahrada

Byla založena koncem 16. století jako obora, částečně byla přebudována na francouzský park a na přelomu 18. a 19. století zcela přebudována na park anglický. Dnes je zahrada chráněna. Zajímavostí jsou tzv. Ptačí schody, vytvořené jako přístup do zahrady někdy kolem roku 1760. Nazýváno je podle ptactva chovaného v barokní voliéře. V parku se nachází dva rybníky, na kterých je možné se projet na lodičkách, půjčovna funguje v letní sezóně, stejně jako občerstvení.


Kontakty:

Město Teplice
Web: http://www.teplice.cz/
GPS: 50.6394N, 13.8258E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google