e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Lázně Teplice

region: Teplicko, kategorie: zábava, relax, města, přírodní zajímavosti

Sdílet: facebook twitter google+

Lázně TepliceTeplice jsou v minulosti, stejně tak jako nyní, spjaty s lázeňstvím. Najdete tam celou řadu lázeňským domů. Specializují se především na léčbu onemocnění pohybového aparátu, také na cévní nervová onemocnění a duševní poruchy. Vyhlášena je léčba dětí, za níž přijíždí zejména arabská klientela. Využíván je pramen Pravřídlo a Hynie.

Historie

Historie léčivých pramenů sahá až do roku 762, ale z výzkumů je známo, že prameny jsou staré více než 2000 let. Dokazují to i archeologické nálezy římských a keltských mincí, které se našly přímo v pramenech. Staří Římané tak platili přírodě za uzdravení. Od teplých pramenů je odvozen i název města. O tom, jak byly údajně objeveny píše Václav Hájek z Libočan v České kronice. Podle pověsti to bylo ovšem až v roce 762 a zásluhu na tom mají pastevci českého vladyky Kolostůje, který na tomto místě nechal postavit hrad. Rok 762 je proto spojován nejen s počátky lázeňství, ale i s počátky města Teplice, ačkoliv prameny byly prokazatelně objeveny dříve.

Lázně TepliceV šestnáctném století dochází k rozvoji lázeňství a lázně v Teplicích se rozšiřují do oblasti Šanova. V té době vznikají Sirné, Hadí a Kamenné lázně a další budovy, sloužící k zábavě hostů, například divadlo. V osmnáctém století už existuje 15 léčivých pramenů a v době sedmileté války se z města stávají vojenské lázně. Na konci 18. století propuká ve městě velký požár, který zničil značnou část města a lázní. Teplice se však rychle vzpamatují a staví se další a další budovy, především v empírovém slohu, který dodnes městu vévodí. Do města se přijíždí léčit řada slavných hostů například rakouský císař František Ferdinand I., pruský král Bedřich Vilém III., ruský car Alexandr Mikuláš, J. W. Goethe, L. van Beethoven, A. Humboldt, F. Chopin, F. Palacký, J. Dobrovský, A. Schopenhauer a další.

Léčba

Informace o léčebných pobytech můžete získat na webu lázní http://www.lazneteplice.cz/.