e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Louny - historie a památky

region: Lounsko, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

První zprávy o osadě zvané Luna pocházejí z 12. století. Podle jedné historické verze založili královské město Přemyslovci, podle jiné němečtí kolonisté ze Saska, neboť město leželo na cestě do Německa a bylo z velké části německé. 

Louny - historie a památkyZa husitství se město spojilo se s Žatcem a Slaným a přidalo na stranu husitů. Bohužel byla tehdy zničena řada vzácných památek, především knihovna a dva lounské kláštery.

Konec 15. století je pro Louny obdobím hospodářské prosperity, která pokračuje zhruba do poloviny století příštího. V rozmachu ho nezastavil ani požár 25. března 1517, který zničil velkou část vnitřního města. Po požáru vznikl mimo dalších staveb i gotický chrám svatého Mikuláše. První polovina 16. století je dobou rozvoje důlní činnosti v blízkých Krušných horách. Z toho těžila města v úrodném povodí řeky Ohře, která zásobovala báňskou oblast obilím. Ve městě se dále dařilo vinařství, chmelařství a do poloviny 16. století i soukenictví.

Silnou komunitu tvořili v Lounech židé, kteří se tu objevují už ve 14. století. Část České ulice se dokonce po určitou dobu jmenovala Židovská. V důsledku královských protižidovských mandátů se ve 40. letech 16. století museli ze země vystěhovat. Zpět do města se vrátili v polovině 17. století. Dodnes se zachoval židovský hřbitov z roku 1874, který je součástí městského hřbitova.

Pohromu pro město znamenala třicetiletá válka, kdy byly Louny několik vydrancovány saskými i švédskými vojsky. V 19. století proběhla řada demolicí, během nichž bylo zbořeno částečně městské opevněné, ale i Pražská brána a renesanční domy včetně původní radnice.

Památky

V ulicích kolem Mírového náměstí se nachází několik krásných historických domů - Dům Sokolů z Mor, renesanční Daliborka, klasicistní budova knihovny. Centrum lemují zachovalé hradby, které oddělují město také od řeky, kolem níž se nabízí hezké procházky. Na náměstí stojí radnice z roku 1884, na jejímž místě stával prý nejvýstavnější lounský dům U Tří lip, kde nocoval císař František I. nebo Metternich s kněžnou Zaháňskou. Ve městě je k vidění i zajímavá moderní architektura.

Chrám svatého Mikuláše

Zřejmě nejvýraznější historickou stavbou je gotický kostel sv. Mikuláše ze 14. století, jehož gotická podoba je dílem stavební huti Benedikta Rejta a pochází z roku 1538. 

Opevnění

Louny - historie a památkyHradby kolem města sice byly z velké části odstraněny, stále je ale možné vidět na mnoha stranách opevnění, které vznikalo od druhé poloviny 15. století.

Při cestě do centra od Dobroměřic a Mostu musíte projít Žateckou bránou, která byla postavena roku 1500, jak stojí na průčelí. Na obě strany od této brány se pak táhnou pozůstatky hradeb s baštami. Příjemnou procházku po hradbách nabízí zejména ulice Na Valích a pod nimi zase cesta podél řeky Pod Šancemi.

Dům Sokolů z Mor

Dům je sídlem Oblastního muzea Louny a je zdoben krásným pozdně gotickým arkýřem, v němž je umístěn erb Sokolů z Mor. Pochází z druhé poloviny 15. století, ze stejné doby je i sál v přízemí, sklenutý masivní žebrovou klenbou, kde se pořádají výstavy. Další budovou muzea je protější dům čp. 28 s pozdně gotickým portálem v průjezdu, třípodlažními středověkými sklepy a rokokovou fasádou, nazývaný U jednorožce.

Barokní špitál

Jako kontrast k panelákům v pozadí se tyčí u řeky Ohře při příjezdu z Mostu budova barokního špitálu z let 1695 až 1699. Jeho autorem je lounský stavitel Ludvík Naymayer, jehož učitelem byl známý architekt Antonio della Porta. Nyní v něm sídlí restaurace (uzavřená).

Kotěrova kolonie

Dělnická kolonie domků leží na východním okraji města, směrem na Libochovice. Pro zaměstnance drah je projektoval významný český architekt Jan Kotěra. Na svou dobu progresivní plány z roku 1909 počítaly s vybudováním zahradního města, které spojovalo venkovský a městský způsob života. Součástí měly být i služby a kostel. Projekt však byl realizován jen částečně, postaveno bylo celkem 53 domů, i tak jde o první stavbu svého druhu u nás.

Galerie Benedikta Rejta

V centru města poblíž radnice stojí moderní stavba, vzniklá rekonstrukcí městského pivovaru. Přestavba je dílem architekta Emila Přikryla a získala řadu ocenění. V budově sídlí Galerie Benedikta Rejta, prezentující především moderní české umění, v současné době uzavřená.

kalendář akcí ve městě


Kontakty:

Město Louny
Web: http://www.louny.eu/
GPS: 50.3573N, 13.7971E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google