e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Oblastní muzeum Chomutov

region: Chomutovsko, kategorie: muzea, galerie, historie, sakrální památky

Sdílet: facebook twitter google+

Chomutovské muzeum najdete v budově historické radnice na náměstí a expozice je zde zaměřena na historické sochy, plastiky a obrazy. Výstavní expozice je také v areálu bývalé jezuitské koleje v Palackého ulici v Domě Jiřího Popela z Lobkowicz, kde v minulosti sídlilo jezuitské a později státní gymnázium. Zde se expozice věnuje Krušným horám.

Oblastní muzeum ChomutovZpřístupněna je v tomto areálu i navazující vyhlídková Hvězdářská věž, kterou jezuité využívali jako observatoř a která patří k nejstarším objektům v Chomutově.

Kromě stálých expozic připravuje muzeum celoročně krátkodobé výstavy.

Budova radnice

Oblastní muzeum ChomutovLapidárium – Kamenné plastiky: Expozici najdete v nádherném prostoru historické radnice – na Mnišském dvorku, oáze klidu uprostřed města. Další předměty jsou uloženy v prostorách raně gotického kostela sv. Kateřiny, který přiléhá směrem od náměstí k budově radnice.

Všemu světu na útěchu – Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku 1350-1590: Expozici najdete v pozdně gotických prostorách přízemí radnice – bývalého zámku. Nová expozice gotických a raně renesančních plastik a obrazů.

Fialův pohyblivý Betlém – velký betlém místního betlémáře Josefa Fialy vznikal od 90. let, v současné době má 444 figurek, objevují se v něm výjevy z běžného života i stavby Chomutovska a místní obyvatelé. Je zpřístupněn během celého roku v oratoři.

Kontakt: náměstí 1. Máje 1, 430 01 Chomutov

Dům Jiřího Popela

Svět Krušných hor: Základem expozice je sbírka Dr. Eriky Pohl-Ströher, která shromáždila předměty lidového umění s hornickou, vánoční a náboženskou tématikou, hračky a miniatury z Krušných hor. Expozice je doplněna o lidový nábytek, nástroje na zpracování dřeva či doplňky pro domácnosti. Je koncipována jako iluzivní krušnohorská vesnice.

Minerály a horniny Krušných hor: geologická sbírka zaměřená na českou stranu Krušných hor.

Pohledy do pravěku Chomutovska: pravěký vývoj Chomutovska od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n.l. Až 400 n.l.)

Kontakt: Palackého 86, 430 01 Chomutov

Hvězdářská věž

Nabízí panoramatický výhled na Krušné hory, Doupovské hory, České Středohoří i město Chomutov. V patrech instalována expozice Ilji Sajnera.

Hvězdářská věž je přístupná po dohodě s průvodcem.

Otevřeno

úterý-pátek 9.00 - 17.00 hodin
sobota 13.00 - 17.00 hodin

program


Kontakty:

Oblastní muzeum Chomutov
Adresa: Palackého 86, 430 01 Chomutov
Telefon: 474 651 251
E-mail: sekretariat@muzeum-cv.net
Web: http://www.muzeum-cv.net
GPS: 50.4608N, 13.4169E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google