e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Chomutov - historie a památky

region: Chomutovsko, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Chomutov - historie a památkyHistorie

Založení osady v oblasti dnešního Chomutova není přesně datováno, ovšem první historická zmínka pochází z roku 1252, kdy osada přešla do majetku řádu německých rytířů. Ti si zde založili své sídlo a Chomutov se stal významným tržním místem. Název zřejmě vznikl z poplatku za koňský chomout, tedy spřežení, které zde projelo. Za vlády Jana Lucemburského začal být Chomutov nazýván městem.

Prudký hospodářský rozkvět zažil Chomutov ve druhé polovině 14. století, kdy byly vystavěny opevněné hradby a čtyři brány. Řád německých rytířů postupně ztrácel na významu a když byl v bitvě u Grunwaldu roku 1410 poražen, zabavil král jeho majetek. Město Chomutov připadlo roku 1411 královské komoře a stalo se zástavním městem. V době husitských válek stál Chomutov na straně jejich odpůrců, takže jej husitské vojsko v květnu roku 1421 dobylo, řada obyvatel byla povražděna a město bylo vypáleno. Roku 1457 byla potvrzena Chomutovu jeho práva a získalo nový znak a pečeť. Město přešlo do rukou rodu Veitmile a město ovládli protestanté. V roce 1571 pak město získali Lobkovicové z Hasištejna, kteří naopak byli katolíky a do města proto povolali jezuity. Ti zde vybudovali svůj klášter. V roce 1591 byl při protikatolickém povstání dobyt zámek a zpustošena kolej jezuitů, vzpoura však byla potlačena a krvavě potrestána. Jezuité zde pak založili školu, která se brzy stala známou nejen u nás, ale i v sousedním Sasku, ovšem povýšit ji na univerzitu se jim nepodařilo. V roce 1598 postihl město velký požár, který jej prakticky celé zničil.

Přesto se město vzpamatovalo a roku 1605 se vykoupilo z poddanství a stalo se svobodným královským městem. Vznik královského města si Chomutov každoročně připomíná při chomutovských slavnostech. Rozkvět města a vláda protestantů však netrvalo dlouho, po bitvě na Bílého hoře byl majetek města zabaven a vrátili se jezuité. Zkázu městu přivodila třicetiletá válka a mor, a později také napoleonské války.

Po nich však nastal další rozkvět města - v roce 1840 bylo zbořeno opevnění a město se tak mohlo rozšiřovat, roku 1838 bylo zavedeno první veřejné osvětlení a v roce 1850 se město stalo centrem soudního okresu. Ve druhé polovině 19. století se začal rozvíjet také průmysl, zejména železářský, kterému pomohlo vybudování železniční trati z Ústí nad Labem a později Prahy. Rozvoj zastavila až první světová válka. Chomutov byl v té době silně německý, takže se místní obyvatelé začlenění do nově vzniklé republiky bránili, nakonec však bylo město obsazeno českou vojenskou posádkou. Druhá světová válka se Chomutovu prakticky vyhnula, takže nebyl poničen, a osvobozen byl sovětskými vojsky 8. května 1945. Období po válce se negativně podepsalo především na architektuře města, ale jeho historické centrum zůstalo zachováno.

Památky

V centru města na náměstí 1. máje najdete celou řadu kostelů a dalších památek včetně měšťanských domů s podloubím.

Barokní sloup Nejsvětější Trojice

Barokní sloup najdete na náměstí 1. máje. Byl postaven roku 1697 sochařem Ambrožem Laurentisem z prostředků nadace mistra cechu pekařského Ondřeje Josefa Wolfa a v následujících letech postupně doplňován o sochy světců.

Historická radnice a Kostel sv. Kateřiny

Chomutov - historie a památkyNejstarší památkou je zde gotický kostel sv. Kateřiny z druhé poloviny 13. století, který je součástí komplexu bývalého hradu, nynější historické radnice. Byl postaven jako klášterní kostel Řádu německých rytířů na místě panského kostela. Zachována je křížová loď z poloviny 13. století s románskými a ranně gotickými prvky a presbyterium. Po roce 1411 kostel sloužil jako zámecká kaple. Samotný hrad (nebo-li komenda) byl přestavěn na přelomu 15. a 16. století rokem Veitmile na renesanční zámek, který pohltil hlavní loď a věž. Od roku 1605 pak zde sídlila radnice. Najdete zde tzv. klenotnice, vzácné fresky s letopočtem 1590. V současné době sídlí radnice a chomutovské muzeum.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie a městská věž

Tento děkanský kostel stojí přímo naproti historické radnici. Byl vybudován po roce 1516 J. Schremlem a J. Hansem. Přilehlá městská věž byla postavena po roce 1525 v pozdně gotickém slohu. Z vrcholu věže je rozhled na celé město i Krušné hory.

Jezuitský areál

Základní kámen jezuitského areálu položil Jiří Popel z Lobkovic v srpnu roku 1590, který na stavbu vykoupil 14 měšťanských domů. Nejprve byl postaven klášter, poté gymnázium s věží (astronomická observatoř) a nakonec stavitelem Carlem Luragem kostel svatého Ignáce. Výstavba koleje byla několikrát přerušena, takže byla dokončena až roku 1671. Roku 1773 došlo ke zrušení jezuitského řádu a o dva roky později byl klášter přeměněn na kasárna. Kostel sv. Ignáce a areál jezuitské koleje najdete v dolní části náměstí. V současné době ho využívá Chomutovská knihovna. Atrium slouží jako odpočinkové místo, konají zde pravidelné výstavy. V přilehlé budově zvané Špejchar je otevřena městská galerie. V budově bývalého gymnázia jsou expozice městského muzea.

Další památky

Část domů na náměstí 1. máje a v okolních uličkách má gotické nebo renesanční základy. Domy na severní straně náměstí jsou propojené podloubím. Nejstarším je gotický měšťanský dům čp. 5, jehož podloubí má nádhernou sklípkovou klenbu. Čp. 4 je první chomutovskou radnicí, která svému účelu sloužila od 14. do počátku 17. století. Dům čp. 32 v Revoluční ulici nese název U dvou medvídků a je starou poštou. V Hálkově ulici stojí špitální kostel sv. Ducha, přestavěný ve druhé polovině 18. století.

kalendář akcí ve městě


Kontakty:

Město Chomutov
Web: http://www.chomutov-mesto.cz/
GPS: 50.4609N, 13.4175E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google