e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Kadaň - historie a památky

region: Chomutovsko, Dolní Poohří, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Kadaň vznikla na zemské stezce přes řeku Ohři a již ve 12. století byla významným střediskem hospodářského a kulturního života. Po polovině 13. století byla Přemyslem Otakarem II. povýšena na královské město. Po velkém požáru v roce 1362 bylo město znovu vystavěno z kamene a bylo zdokonaleno opevnění a vznikla radnice a většina městských domů s podloubím v centru. Další požár postihl město během třicetileté války, po které prošlo renesanční a později barokní přestavbou. Kadaň se dočkala velkého rozkvětu a v roce 1850 se stala okresním městem. Přestože bylo město stavebně velmi poškozeno ve druhé polovině tohoto století, bylo v roce 1978 jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací, která činí zhruba pětinu rozlohy města.

Historie a památky města Kadaň

Památky

Náměstí

Centrum města představuje jednu z nejzajímavějších a nejpůvabnějších památkových zón v severních Čechách. Náměstí dominuje budova radnice, původně patrový objekt z 2. poloviny 14. století s hranolovou věží na gotických arkádách z doby kolem roku 1400. Přestavbu radnice provedl stavitel Rott v roce 1811. V přízemí sídlí Galerie Josefe Lieslera a Městské muzeum v Kadani organizuje prohlídky radniční věže. Na náměstí je řada dalších zajímavých historických domů.

Katova ulička

Z náměstí odbočuje směrem k hradbám nejužší ulička v České republice - Katova ulička. Dlouhou a dosti temnou uličkou prý chodívali kadaňští kati ke svému domu na hradbách. Poslední z nich – Ignác Kayl – tu prý dodnes straší, společně se zazděnou jeptiškou. Ve skutečnosti sloužívala zřejmě od 14. století jako městská stoka a odváděla vodu a špínu do Bystřického potoka. Katova ulička je dlouhá 51 metrů a v nejužším místě je široká jen 66,1 cm.

Kadaňský hrad

Historie a památky města KadaňBývalý královský kadaňský hrad leží na levém břehu Ohře. Patří mezi jeden z nejlépe zachovaných středoevropských kastelů. V nově založeném městě si ho postavil před rokem 1261 Přemysl Otakar II. Jeho areál byl takřka čtvercový, ve všech čtyřech nárožích byl chráněný čtverhrannými věžemi. Mezi nimi stála tři palácová křídla. Kadaňský hrad byl původně sídlem královského purkrabího. Hrad byl poškozen v roce 1421 útokem křižáků na husitskou posádku ve městě. Opravu hradu nechal provést roku 1467 král Jiří z Poděbrad. Další rozsáhlou pozdně gotickou přestavbou prošel na přelomu 15. a 16. století pod vedením Jana z Lobkovic. Nechal odstranit věže a předsunuté hradby a do parkánu vložil vstupní bránu se střílnami. Úpadek hradu nastal roku 1595, kdy jel získalo do svého majetku město. Stavbu poničenou pobytem švédských vojsk za třicetileté války zachránil až přestavba na kasárna v polovině 18. století, provedena však byla velmi necitlivě. Kasárna navíc těžce poškodil požár v roce 1811. Následné opravy probíhaly v letech 1816 -1820 a dalších 150 let sloužil hrad potřebám armád rakouského císařství až socialistického Československa. Po rozsáhlé rekonstrukci přešel hrad do majetku města, které jej nyní využívá k různým kulturním účelům, sídlí v něm Městská knihovna a prohlédnout si můžete expozici o stavebním vývoji hradu.

Hradby a opevnění

Město mělo rozsáhlé opevnění ze 13. a později 15. století, kdy byly hradby doplněny. Nyní pozůstatky hradeb lemují centrum města a nabízí příjemnou procházku. Z původních tří městských bran se do současnosti zachovala pouze Mikulovská brána. Nad ní se vypíná věž hranolového tvaru s vysokou valbovou střechou. Nedaleko bývalého špitálského náměstí, kde se ve středověku nacházelo tržiště a kde najdete špitální kostel Stětí sv. Jana Křtitele, stojí zachovalý barbakán Žatecké brány. Gotická bašta u minoritského kláštera nabízí expozici o vojenské historii Kadaně.

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele

Stojí na Špitálském předměstí, které je nejstarší částí města. Byl vybudován v poslední čtvrtině 12. století a jeho počátky jsou spjaty z rytířským řádem Johanitů. Ten obdržel roku 1186 od knížete Fridricha vlastnická práva ke Kadani. Johanité zřídili u kostela špitál, podle nějž se dodnes čtvrť jmenuje. Z té doby se dochovalo románské zdivo a neobvyklý pravoúhlý presbitář. Během husitských válek byl roku 1421 kostel zpustošen a obnoven byl až v roce 1452. V období třicetileté války byl vydrancován a vypálen, a od té doby ležel více než půl století ladem. První bohoslužby se tu sloužily až v roce 1710. V roce 1772, po velkém požáru, byl ze sbírek věřících restaurován a vyzdoben freskami Josefy Fuxe a oltářem od Karla Waitzmanna. Dva roky po obnově kostela však v něm znovu hořelo a zničen byl nakonec i velkým požárem Kadaně v roce 1811.  Kostel Stětí sv. Jana KřtiteleV letech 1812 až 1813 proběhla přestavba do dnešní podoby. Špitál byl zrušen roku 1787 a jeho majetek převzala Městská špitální nadace sv. Jana Křtitele. Po roce 1945 kostel chátral a teprve v roce 1991 proběhla celková rekonstrukce a v současné době slouží také ke koncertním účelům.

Rozhledna na Svatém vrchu

Kadaň si můžete prohlédnout ze Svatého vrchu, který leží nad areálem Františkánského kláštera. V nadmořské výšce 390 metrů stojí rozhledna. Stávala tam už za první republiky, její současná podoba pochází ale z 21. století. Točité schodiště vás vyvede 16 metrů nad okolní terén. Rozhledna je volně přístupná.

Františkánský klášter

Jedna z nejvýznamějších památek města nad řekou Ohří. Expozice Městského muzeum v klášteře nabízí tři okruhy - Pohled do minulosti Kadaně, Život v klášteře a Mineralogické zajímavosti, zkameněliny a archeologie. Podrobnosti o expozici a Františkánském klášteře najdete na této stránce.

Nábřeží Maxipsa Fíka

Moderní turistickou atrakcí je obnovené nábřeží řeky Ohře, vedoucí od Špitálského předměstí (od mostu přes řeku směrem Žatec) až k přehradě pod Františkánským klášterem. Nabízí atraktivní procházku plnou architektonických zajímavostí, dětských atrakcí, s možností vypůjčení loděk a občerstvení. Podrobnosti o nábřeží na stránce www.nabrezimaxipsafika.cz.

kalendář akcí ve městě

Historie a památky města Kadaň


Kontakty:

Město Kadaň
Web: http://www.mesto-kadan.eu
GPS: 50.3765N, 13.271E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google