reklama Veselé a informované! Vánoce 2021
e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Kalendář akcí

zpět...

Oblastní muzeum a galerie v Mostě

datumhodinapořad
od 28.11.2021, neděle
do 16.1.2022, neděle
Krása jako cíl
Výstava historických malovaných terčů je složena z terčů ze sbírek Oblastního muzea a galerie v Mostě, zastoupeny budou i malované terče ze sbírek dalších muzeí Ústeckého kraje. Návštěvníci se seznámí i s dalším krásným užitným uměním spojeným z ostrostřeleckými společnostmi - střeleckými trofejemi, dekoracemi, porcelánem či sklem, aj. Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
od 28.11.2021, neděle
do 31.1.2022, pondělí
Návrat do starého Mostu
Výstava částečně využívá instalaci i exponáty z již ukončené výstavy Příběh starého Mostu, kterou návštěvníci neměli možnost shlédnout. Představí výběr nejvzácnějších výtvarných děl i romantické obrázky starého Mostu, doprovázené několika plastikami z Flájí a Bedřichova Světce. Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
od 28.11.2021, neděle
do 31.1.2022, pondělí
Ptačí stavitelé
Svět ptáků láká lidskou zvídavost odnepaměti. Jejich úžasná schopnost létat, zajímavé tvary, pestré zbarvení… V neposlední řadě pozoruhodné životní projevy, kde asi nejvíc obdivujeme jejich rodičovskou péči. Ta je těsně spjata se stavbou a využitím hnízd. Každý druh ptáka má své typické hnízdo, i když některé stavby příbuzných taxonů se mohou podobat. Na výstavě jsou k vidění hnízda většinou hojných ptačích druhů, které bylo poměrně snadné nashromáždit. Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
od 28.11.2021, neděle
do 31.1.2022, pondělí
Památné stromy Mostecka
Výstava věnovaná zvlášť významným stromům kolem nás. Pohled do jejich světa přináší autorská výstava Víta Jozy, zaměřená na mimořádně cenné památné stromy v Ústeckém kraji. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Mnohé jsou chráněné, jiné naopak dosud zůstaly stranou našeho zájmu, i když jistě snesou srovnání s chráněnými. Připomenuty jsou i některé již nežijící pamětihodné stromy. Nahlédnete také do života památných stromů, jejich ohrožení i možností je chránit.Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
od 28.11.2021, neděle
do 31.1.2022, pondělí
Výstava 150 let železnice na Mostecku a Chomutovsku
Výstava představuje pestrý svět železniční dopravy v severozápadních Čechách s důrazem na Mostecko a vývoj železniční sítě od roku 1870. Od železničních nadšenců se podařilo shromáždit množství historických artefaktů. Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
od 1.12.2021, středa
do 28.1.2022, pátek
Zvony a zvonky – Vánoční minivýstava
Zvonění u vánočního stromu a zvony ze sbírek OMGM. Otevřeno: úterý - pátek od 12.00 do 18.00 hodin, sobota, neděle, svátky od 10.00 do 18.00 hodin. Budova muzea.
11.12.2021, sobota 10:00 Akce „Monoxyl“ - výroba pravěkého člunu
Pojďte si vyzkoušet práci na výrobě repliky pravěkého člunu tzv. monoxylu, a to pouze za pomocí technologií z doby bronzové. Dobrovolníci se seznámí s technikou výroby pravěkých člunů i novými archeologickými poznatky o říční i námořní plavbě v době bronzové ve střední, severní i západní Evropě.
14.12.2021, úterý 17:00 Adventní koncert Žáků ZUŠ F. L. Gassmanna
Adventní rozjímání u stromku s vánoční hudbou v podání žáků ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě. Vánoční čaj, perníčky, minivýstava zvonů a zvonků ze sbírek OMGM.


zpět...