e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Zámek Stekník

region: Lounsko, Dolní Poohří, kategorie: hrady, zámky, zříceniny, přírodní zajímavosti

Sdílet: facebook twitter google+

Rokokový zámek leží v rovinaté krajině Poohří mezi chmelnicemi nedaleko Žatce. Pod zámkem se nachází terasovitá zahrada, podle níž bývá nazýván zámkem růží. Prochází celkovou rekonstrukcí a postupně se zpřístupňuje veřejnosti. Vede kolem něj cyklostezka Ohře.

Zámek Stekník

Historie

Původně zde stála kolem roku 1600 středověká tvrz rodu Kaplířů ze Sulevic, kterým byl majetek zkonfiskován za Třicetileté války. V roce 1681 kupuje zbytky vyhořelé tvrze bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek a staví barokní zámek. Později získal šlechtický titul a jeho rod se nadále nazývá z Klaudensteina. V 18. století je zámek přestavěn rokokově. Později přechází zámek do držení dalších rodů a roku 1907 se stává majetkem firmy Hielle a Dittrich v Praze. Posledním majitelem byl švýcarský konzul Gérold Déteindre. Potomci Gérolda Déteindre drželi velkostatek Stekník až do prosince 1949. Tehdy byl velkostatek Stekník (včetně zámku a mobiliáře) Československou vládou vykoupen v rámci tzv. Náhradové dohody uzavřené mezi Švýcarskou konfederací a Československou republikou. Poté sloužil Výzkumnému ústavu chmelařskému v Žatci a jako depozitář Národní galerie v Praze. V roce 1997 byl převeden do správy Národního památkového ústavu a začíná jeho oprava. 

Expozice

Zámek StekníkS průvodcem: Reprezentační a soukromé prostory G. Déteidre, Kaple a interiéry jižního křídla.

Samostaně: Prohlídky zámeckých zahrad s informačními cedulemi, výstavy a sklepení 

Zámecká zahrada

Zámecká zahrada patří k jedněm z mála zachovalým italským zahradám u nás v Čechách. Nechal ji vybudovat hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina pro svou budoucí ženu hraběnku Marii Franciscu z Hohenembs v letech 1765-1770. Terasovitá zahrada měla odpočinkový a okrasný charakter.

Otevřeno

duben, říjen
soboty, neděle 10.00 - 15.30 hodin

květen až září
úterý - neděle 10.00 - 16.30 hodin


Kontakty:

Státní zámek Stekník
Adresa: Stekník 1, 438 01 Žatec
Telefon: 778 882 956, 778 486 747
E-mail: steknik@npu.cz
Web: http://www.zamek-steknik.cz/
GPS: 50.3232N, 13.6237E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google