e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Krupka - historie a památky

region: Teplicko, Krušné hory, kategorie: města, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Město Krupka se svými čtvrtěmi se rozprostírá na velkém území na úpatí Krušných hor i na jeho vrcholcích na Teplicku a jeho historie je spjata s rudným dolováním v horách. Historická část Krupky nabízí celou řadu atraktivních památek, celoročně přístupných, upomínky na historii těžby i řadu příležitostí pro turistiku v horách.

Krupka - historie a památkyHistorie

Vznik starobylého hornického městečka Krupky je spojen s dobýváním cínu a Krupka je nejstarším nalezištěm cínu ve střední Evropě. 

Rozmach města začal v souvislosti s těžbou cínu ve 13. a 14. století. Cínová ruda byla získávána nejprve plavením, teprve v pozdější době bylo započato s hlubinnou těžbou. První zpráva o dolování pochází z roku 1297, kdy daroval král Václav II. "horu" Krupka Zbraslavskému klášteru. Z roku 1330 pochází zmínky o hradu Rosenburg nebo-li Růžový hrádek, který nechali postavit Koldicové.

Za husitských válek bylo město zničeno, husité spálili kostel i klášter a škody utrpěl i hrad. V průběhu 15. století prošlo město rychlým hospodářským vývojem a město získalo várečné právo, trhové a výčepní či právo solného trhu, od Vladislava Jagellonského pak znak, pečeť i právo volit si městské zradní.

Již v 17. století však přestává být o cín z Krupky zájem a další ranou pro město byla třicetiletá válka. Znovu se v okolí města těží až v 19. století, tentokrát však hnědé uhlí. V téže době se začíná také rozvíjet průmysl a centrum se přesunulo do sousedního Bohosudova. Až do roku 1918 drželi Krupka Clary-Aldringenové, za nichž se začal rozvíjet turistický ruch.

Krupka - historie a památkyPamátky

Poutní kostel Bolestné Matky Boží v Bohosudově

Barokní bazilika stojí na Mariánském náměstí a byla vybudována v letech 1701 - 1706 staviteli Giuliem a Octaviem Broggii, kteří se inspirovali stavbou římského kostela. Součástí baziliky je biskupské gymnázium, které v roce 1679 založili Jezuité a jehož provoz se v roce 1993 podařilo obnovit. Jezuitská rezidence pochází z poloviny 17. století, areál byl postupně dostavován až do r. 1913. V 90. letech 20. století byla obnovena tradice Mariánských poutních slavností.

Husitská ulice

Podlouhlé náměstí s řadou historických budov, radnicí, budovou městského muzea i hasičského muzea, kterému dominují hradby hradu Krupka, je městskou památkovou zónou. Ve středověku byla centrem městského života. Před muzeem stojí barokní socha Františka Xaverského z roku 1717, památka na velkou morovou pohromu z roku 1680. Na protější straně ulice se nachází klasicistní budova původní radnice s věžními hodinami, jejichž původní stroj je vystaven na hradě.

V dolní části Husitské ulice se nachází špitální kostel sv. Ducha. Nad ním pak gotický městský kostel Nanebevzetí Panny Marie s dřevěnou zvonicí, která pochází z první poloviny 15. století. Vedle vchodu do kostela byla umístěna a slavnostně odhalena busta významného krupského rodáka, MUDr. Ferdinanda Arlta (1812-1887), zakladatele moderního očního lékařství. Menší socha stojící u kostela představuje sv. Jana Nepomuckého a je z roku 1800. 

Další památky

Na Libušíně nad Husitskou ulicí stojí hřbitovní kostel svaté Anny ze 16. století. Na druhé straně nad touto ulicí se pak tyčí hrad Krupka. Husitskou ulicí směrem na Komáří Vížku je možné se dostat k prohlídkové štole Starý Martin, upomínající na hornickou minulost Krupky. V Bohosudově se nachází Kalvárie - barokní kaple a křížová cesta se 14 kapličkami z 18. století.

Další historickou památkou města je hrad Kyšperk nad čtvrtí Unčín. Pod vrcholem Komáří vížky stojí barokní kaple svatého Wolfganga.


Kontakty:

Město Krupka
Web: http://www.krupka-mesto.cz
GPS: 50.6824N, 13.8705E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google