e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Osek - historie a památky

region: Teplicko, kategorie: města

Sdílet: facebook twitter google+

Historie

Středisko dnešního města bylo původně v prostoru Starého Oseka. Osada vznikla výše, na obchodní cestě, vedoucí z Čech přes Bílinu a Krušné hory do Německa. V horách se od pradávna těžil cín a později i stříbro. Názvem osek se kdysi nazývalo místo, kde byly shromážděné kmeny získané mýcením lesa.

Osek - historie a památky

Rychlý rozvoj oblasti byl ovlivněn mocenským vzestupem rodu Hrabišiců. Jako první z nich se po polovině 11. století objevil Kojata, který byl správcem přemyslovského hradiště Bíliny. V roce 1196 vznikl pod patronací opatství ve Waldsassenu cisterciácký konvent a v roce 1206 začala stavba kláštera. Pod vlivem mnichů se pak hospodářství města rychle rozvíjelo. Ke klášteru patřila také zeleninová a ovocná zahrada s tehdy nevídanými druhy, postupně získal do vlastnictví řadu pozemců i celých vesnic.

Boreš II. z rodu Hrabišiců v letech 1240 - 1250 vybudoval asi 2 km severovýchodně od Starého Oseka nový hrad Rýzmburk, jehož stavbu zřejmě zahájil král. Rozkvět nového panského sídla dal podnět k rozvoji nového podhradí, Rýzmburka, zvaného dnes Hrad Osek. Zatímco klášter nadále vzkvétal, moc Hrabišiců upadala a v první polovině 16. století vymřeli. Podrobnosti o historii hradu se můžete dočíst zde.

Obyvatelé Oseka se v této době živili zemědělstvím, a to převážně chovem dobytka. Významnou roli v hospodářském životě hrálo od počátku 14. století dolování stříbra a cínu.

Klášter poznamenaly především husitské války a byl několikrát vypálen a vypleněn, přesto se podařilo klášter jako jeden z mála udržet a znovu vystavět. Napomohl tomu rozkvět dolování - v 16. a 17. století zejména stříbra a cínu v okolí Hrobu, a také kamence a skalice. Další pohromu znamenala třicetiletá válka, kdy v roce 1640 byl klášter, Osek i okolní osady vypleněny švédskými vojáky.

Po třicetileté válce nastal rozvoj řemesel. V roce 1697 byla v Novém Oseku zřízena textilní manufaktura na výrobu punčoch. Proměnu dosud malá osada Osek zažila až v 19. století. Rozvíjela se výroba punčoch, těžba uhlí a doprava, vzrůstal počet obyvatel, vzkvétalo klášterní pivovarnictví. Kromě toho se Osek stává také vyhledávaným výletním místem, zejména pro své horské lesy s čistým vzduchem. V roce 1872 byla obec povýšena na město, když předtím získala železniční spojení s Chomutovem a Ústím nad Labem.

Památky

Nejvýznamnější památkou Oseka je cisterciácký klášter s klášterním kostelem a zahradami, a také na úpatí Krušných hor stojící hrad Rýzmburk.

Náměstí

Za zmínku stojí několik barokních domů naproti klášteru. V domě čp. 30, snad postaveném O. Broggiem, je v portálu, zdobeném kartuší s výjevem z křížové cesty, vytesán letopočet 1716 a zpráva o tom, že zde v roce 1779 bydlel císař Josef II. V horní polovině náměstí zdobí výklenek domu čp. 202 socha Jana Nepomuckého. Secesní dům čp. 3 je sídlem lékárny a byl do současné podoby přestavěn kolem roku 1900. Původní barokní stavba pocházela z roku 1696. Dům je zdobený štítem s římskými hlavami a arkýřem.

Osek - historie a památkyKostel sv. Petra a Pavla

Kostel byl přestavěn v barokním slohu v roce 1714 a je obklopen starým hřbitovem. Na něm nalezneme empírový pomník saského prince Josefa de Saxe, který zde zemřel 12. října 1802 při cestě do teplických lázní. Byl zabit v souboji pod hradem Rýzmburkem s ruským knížetem Ščerbatovem. Autorem pomníku je saský dvorní sochař J. F. Petrich.

Bývalá textilní manufaktura

Najdeme ji v Dolnonádražní ulici v domě čp. 63. Patrová budova, vystavěná roku 1705 jako textilní manufaktura, si dodnes zachovala barokní ráz. Nad jednoduchým portálem je patrná kamenná kartuše.

Další památky

V ulici souběžné s Dolnonádražní, která vede ze starého města ke klášteru stojí za vidění barokní kamenný obelisk. Mezi postranními pilíři s liliovými květy a andílky je vytesán reliéf zobrazující P. Marii s Ježíškem.

V drážním domku na trati z Oseka do Domaslavic se v srpnu roku 1885 narodila manželka českého prezidenta, paní Hana Benešová.

Pod kopci Krušných hor při cestě do Loučné a k hradu Rýzmburk stojí památník katastrofy na Dole Nelson III. Stala se 3. ledna 1934 a v podzemí zůstalo 144 mrtvých. Autorem památníku je sochař Karel Pokorný.


Kontakty:

Město Osek
Web: http://www.osek.cz/
GPS: 50.6218N, 13.6932E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google