e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Mariánské Radčice - historie a památky

region: Mostecko, kategorie: města, sakrální památky

Sdílet: facebook twitter google+

Obec, ležící na hraně uhelného lomu Bílina, pod Krušnými horami je známá především tradicí Mariánských poutí, která je stará více než 700 let. 

Mariánské Radčice - historie a památky 

Historie

První zmínky o osadě Radkových pocházejí z roku 1057. Minulost obce je úzce spjata s cisterciáckým klášterem v Oseku, kterému velkou část své historie patřila. V roce 1280 zde stál kostel, k němuž se po vyplnění kláštera v Oseku začaly konat poutě pro odpustky. Významným poutním místem zůstala obec až do roku 1948.

Samostatnou obcí se staly Radčice až roku 1850 a o pár let později získala obec své současné jméno - původní název se rozšířil na Mariánské Radčice - Maria Ratschitz. Obec byla do konce druhé světové války převážně německá.

Obci hrozil kvůli postupující těžbě hnědého uhlí zánik, nakonec však byly zbořeny jen sousední Libkovice.

Památky

Poutní areál

Nejvýznamnější památkou Radčic je poutní areál, zasvěcený Panně Marii, jehož současná podob pochází z 18. století. 

Radčický okruh

Seznámit se s historií a přírodou Mariánských Radčic můžete na Radčickém okruhu, což je krátká procházka okolím obce. Začíná před místním pohostinstvím U Davida na návsi.

Archeologické naleziště

Okolí Mariánských Radčich a zaniklých Libkovic je významných archeologickým nalezištěm. V současné době probíhá průzkum rozsáhlého raně středověkého pohřebiště s mnoha stovkami hrobů i archeologický výzkum postavení protiletecké obrany chemických závodů z druhé světové války.

Lapidárium

Mariánské Radčice se staly jedním z míst, kam se přesouvaly drobné památky z okolních zaniklých vsí. Najdete zde: sloup sv. Vavřince, socha sv. Jana Nepomuckého, socha sv. Felixe a boží muka (z Holešic), socha Madony v ambitech (z Kamenné Vody), sokl s reliéfem Madony (z Velkého Března), sloup Nejsvětější Trojice, boží muka, soubor dvou smírčích křížů, oltář sv. Jana Nepomuckého (z Dřínova), dva náhrobky rodu Hochhauserů (z Albrechtic).


Kontakty:

Mariánské Radčice
Web: http://www.marianskeradcice.cz
GPS: 50.574N, 13.665E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google