e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Poutní areál Mariánské Radčice

region: Mostecko, kategorie: sakrální památky, historie

Sdílet: facebook twitter google+

Poutní místo v Mariánských Radčicích na Mostecku, zasvěcené Panně Marii, má historii dlouhou více sedm staletí. Rozsáhlý areál pochází z 18. století a je úzce spjat s oseckým klášterem cisterciáků. Tradice zářijových poutí byla v roce 2007 obnovena.

Poutní areál Mariánské RadčiceHistorie

Poutní tradice v Mariánských Radčicích souvisí se zničením oseckého kláštera vojsky německého císaře Rudolfa Habsburského v roce 1278. Na základě odpustků, udělených papežem Mikuláš IV. pak putovali věřící k obrazu Panny Marie Bolestné pod Křížem do Radčic. Poutě vyjadřovaly velkou úctu k zázračné Matce Boží a byly doprovázeny řadou zázraků a vyslyšení poutníků. Celé následující dějiny kostela, farnosti i obce Mariánské Radčice jsou spojeny s poutním místem a mariánským kultem. Kostel přetrval v 15. století i husitské bouře, které krajinu zcela zpustošily a udržel se i v době, kdy v 16. století zaplavil protestantismus české království.

Za opata Benedikta Littwericha na přelomu 17. a 18. století došlo k velkému rozkvětu radčického poutního areálu. Opat dal postavit v barokním slohu nový kostel, který nahradil starší menší kostel a faru, která byla dostavěna za jeho nástupce Jeronýma Beskneckera. Základní kámen k novému kostelu byl položen již roku 1698 a stavba včetně ambitů byla dokončena roku 1718. Autory přestavby byli, stejně jako v Oseku, Octavio Broggio a Jan Baptista Mathey. Je pozoruhodné, že ke stavbě ambitů odstoupil svůj dům, jenž stál v cestě, Karl Puttner z Mariánských Radčic, který zemřel roku 1721 a je pochován v ambitech v místě, kde stál stůl v jeho světnici. Dnes tam leží náhrobní kámen. Vnitřní úpravy kostela pak probíhaly v 19. století, hlavní oltář pochází z roku 1910.

Návštěvnost poutního místa byla značná. Procesí přicházela z celých severozápadních Čech, ale také z okolí Plzně. V roce 1716 bylo například přes 50 000 přijímajících a bylo slouženo 2 156 mší svatých. Stále bylo přítomno čtyři až pět kněží a o hlavních poutích přicházeli další kněží z Oseka na zpovídání nebo měla procesí s sebou své duchovní. Po roce 1945 byla tradice poutí přerušena, cisterciáci z Oseka vyhnáni, německé obyvatelstvo odsunuto.

Současnost

V současné době má areál fary a kostela svého duchovního správce, kterým se stal pan Philip Imer. Budova fary i budova kostela se již několik let rekonstruuje. V roce 2007 byla obnovena tradice Mariánských poutí.


Kontakty:

Poutní areál Mariánské Radčice
Adresa: Komenského ulice, Mariánské Radčice
GPS: 50.5735N, 13.665E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google