e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Zámek Pátek

region: Lounsko, Dolní Poohří, kategorie: hrady, zámky, zříceniny

Sdílet: facebook twitter google+

Menší venkovský zámek, který po většinu své historie sloužil jako hospodářské centrum, leží nad řekou Ohří v obci Pátek na Lounsku. Majitelem je městyc Peruc. O prázdninách je přístupný veřejnosti.

Zámek Pátek

Historie

Historie zámku je spjata s řádem premonstrátů, kterým zdejší panství patřilo po mnoho staletí. Využívali Pátek a okolí jako hospodářské zázemí. Ve 14. století stávala na stejném místě tvrz. Zámek z něj však vybudovali světští majitelé - ve stylu renesance to byl v polovině 16. století Jan z Lobkovic. Další barokní přestavbu vedl roku 1693 stavitel Antonio della Porta, který přestavěl pro tytéž majitele - Ditrichštejny také libochovický zámek. Od té doby už nebyl zámek přestavován. Pouze premonstráti ze strahovského kláštera, kteří se po mnoha soudních tahanicích na panství vrátili roku 1710, doplnili výzdobu freskami od řádového bratra Františka Siarduse Noseckého.

Současnost

Od druhé poloviny 20. století byl zámek využíván pro potřeby zemědělského družstva a obce. Nedávno byly restaurovány fresky a opravena střecha. O prázdninách slouží přízemní prostory jako výstavní síň, pořádají se zde akce.

Expozice

Stálá výstava obrazů a keramiky Hany Štroblové, expozice o slavných páteckých rodácích a obyvatelích (stavitel řetězových mostů Bedřich Snirch, zahradník a cestovatel Benedikt Roezl, cestovatel Emil Holub) a o opravě zámku, příležitostné výstavy.

Přístup

Zámek leží v centru obce pod návsí, zvenčí však připomíná spíš statek, samotný zámek je ukryt za branou. Parkování před branou. Pátkem prochází cyklostezka Ohře (č.6). Žlutá turistická cesta vás dovede údolím Debeřského potoka k rozhledně Stradonka.

Další zajímavosti

Pod zámek se nachází mlýn, jehož počátky sahají do poloviny 14. století. Janem z Lobkovic, stavitelem páteckého zámku, byl roku 1567 renesančně přestavěn a měl bohatou sgrafitovou výzdobou - psaníčkovou i figurální. Ta se však dochovala jen na dobových snímcích

Otevřeno

březen - květen
p
átek, sobota, neděle a svátky 10.00 - 16.00 hodin
červen - srpen
úterý - neděle 10.00 - 16.00 hodin
září - listopad
pátek, sobota, neděle a svátky 10.00 - 16.00 hodin


Kontakty:

Zámek Pátek
Adresa: 439 08 Peruc – Pátek
Web: http://www.zamekpatek.cz/
GPS: 50.3805N, 13.9362E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google