e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Zámek Jezeří

region: Mostecko, Krušné hory, kategorie: hrady, zámky, zříceniny

Sdílet: facebook twitter google+

Zámek JezeříZámek Jezeří patří k jedné z nejvýraznějších dominant Krušných hor a byl významným kulturním a společenským centrem regionu. Stojí na místě, kde strmé svahy Krušných hor spadají do plošiny Mostecké pánve, na terasovém ostrohu horského masívu. Z jeho teras je úchvatný výhled na uhelné doly i České středohoří. Původně měl zámek ustoupit těžbě uhlí, ale nakonec se ho podařilo zachránit a dnes se vrací k životu a každé léto vítá návštěvníky k prohlídkám zámku i řadě kulturních a společenských akcí. 

Historie

Na místě dnešního zámku stával dříve hrad, postavený kolem roku 1363 až 1365 pány z Ervěnic, nazvaný Eisenberg. Roku 1513 odkázal Zikmund Smolík hrad svému švagrovi Mikuláši Hochhauserovi z Hochhausu. Zámek JezeříTen však o něj přišel za svou účast na českém stavovském povstání a v roce 1623 jej koupili Lobkovicové, kterým - s krátkými přestávkami - patřil až do minulého století.

Vilém mladší z Lobkovic nechal zámek v roce 1627 upravit do renesanční podoby. O necelých dvacet let později však zámek vyhořel. Znovu ho začal budovat Ferdinand Vilém z Lobkovic v roce 1696, ovšem již v barokním slohu. Další požár postihl Jezeří v roce 1713 a tak začala jeho další výstavba, opět v barokním stylu.

Skutečnou vrcholnou éru prožil zámek Jezeří na přelomu 18. a 19. století, kdy prochází dalšími stavebními úpravami a stává se významným společenským a kulturním centrem kraje. Hlavní zámecký sál byl v roce 1802 přebudován na divadlo, kde se pořádaly hry i předpremiéry děl, uváděných vídeňským dvorním divadlem. V zámeckém divadle hrávali přední umělci té doby jako Mysliveček, Gluck, Dušík, Tomášek, Cartelliari a Beethoven. Byla zde zřízena první bezplatná hudební škola v Čechách, působila tu domácí a lovecká kapela a proslulé "Eisenbergské kvarteto". Pravidelně se na zámku scházely význačné osobnosti kulturního a společenského života jako například J. W. Goethe, když se léčil v nedalekých Teplicích. V letech 1840 až 1850 zámek a jeho okolí vyobrazil malíř Karel Robert Croll.

V době ohrožení republiky nacismem se stalo Jezeří, ačkoliv leželo v Sudetech, centrem češství. Na rozdíl od mosteckého divadla se na zámku hrály české hry přístupné veřejnosti. Po roce 1938 byl zámek obsazen německými vojsky a během války sloužil jako vězení vysokých důstojníků, diplomatů a politiků západních zemí. Po skončení války přešel zámek do majetku státu, který v něm na čas umístil armádu, která se na jeho dnešním špatném stavu výrazně podepsala. Krátce byl také internátem pro učně.

Arboretum a park

Zámek JezeříV období romantismu druhé poloviny 18. století a 19. století došlo k úpravám lužního lesa pod zámkem a na břehu zanikajícího jezera vznikl rozsáhlý a krásný park a arboretum. Jeho součástí se staly také původní staré stromy, z nichž nejstarší přesahují věk tisíce let. Nádherný park se stal jedním z nejvýznamnějších v Evropě, bylo v něm několik altánků, jezer a hlavně velice vzácné stromy a keře z celého světa. V roce 1838 měl park rozlohu cca 50 hektarů. Velká část arboreta však ustoupila těžbě uhlí a byla definitivně zničena.

Současnost

Pod Jezeřím se nachází miliony tun uhlí, který měly být vytěženy. Znamenalo by to zničení vzácného arboreta a ohrožení statiky zámku i celého masívu. Stát rozhodl vyjmout Jezeří a arboretum z památkové ochrany, proti čemuž začalo v roce 1980 bojovat hnutí Brontosaurus a další organizace a jednotlivci. Nakonec bylo v roce 1989, tedy po devíti letech bojů, definitivně rozhodnuto o záchraně zámku. Část oprav na zámku proběhla již v době předrevoluční a další pokračují dodnes.

Zámek je postupně opravován a zpřístupňován návštěvníkům. Volně si lze prohlédnout exteriéry zámku. Příležitostně se zde konají kulturní akce.

Prohlídky

Zámek nabízí tři okruhy:
I. Prohlídkový okruh - zámecké interiéry - náznaková expozice, seznamuje s historií zámku a jeho nejbližšího okolí, průběhem rekonstrukce a výhledem do budoucnosti. Délka této prohlídky je asi 50 minut, začátek vždy v celou hodinu, poslední hodinu před zavírací dobou.
II. Prohlídkový okruh - sklepení - pohádkové bytosti a strašidla, určená pro nejmenší návštěvníky, délka prohlídky cca 5 až 10 minut
III. Prohlídkový okruh - bez průvodce - výstavní prostory v přízemí včetně sklepení s výstavou Hrad z Jezera aneb Pyšná sídla mocných na Mostecku, délka prohlídky cca 30 minut.

Otevřeno

duben
soboty, neděle a svátky 10.00 - 17.00 hodin

květen až září
úterý - neděle 10.00 - 18.00 hodin

říjen
soboty, neděle a svátky 10.00 - 16.00 hodin


Kontakty:

Zámek Jezeří
Adresa: Státní zámek Jezeří, 435 43 Horní Jiřetín
Telefon: 602 626 430, 724 326 031
E-mail: zamek.jezeri@usti.npu.cz
Web: http://www.zamek-jezeri.cz/
GPS: 50.5542N, 13.5049E
- zobrazit na Mapy.cz
- zobrazit na Google