e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Do Mostu přijede přednášet odborník na husity

publikováno: 13.4.2023, kategorie: Vzdělávání, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Bojoval Jan Žižka v Podkrušnohoří? Jaké jsou pověsti a jaká skutečnost? Přijďte si v pondělí 17. dubna poslechnout přednášku předního českého odborníka na dobu husitskou profesora Petra Čorneje. Začíná v 17,00 hodin v mosteckém Studiu 3 v budově knihovny.

Přednáška Žižka v Podkrušnohoří. Pověsti, pochybnosti, skutečnost se zaměří na pronikání husitství do severozápadních Čech v letech 1419 až 1424 a zvláštní pozornost bude autor věnovat vojenským akcím Jana Žižky z Trocnova. Hovořit bude o dobytí Chomutova, oblékání Mostu, obraně na Vladaři či ovládnutí Žatce a Loun.

Prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. působil v několika ústavech Československé akademie věd (resp. Akademie věd ČR) a po roce 1989 vyučoval pětadvacet let historii na vysokých školách. Zabývá se dějinami pozdního středověku, zvláště husitstvím, dějinami historiografie a problematikou historických tradic.

Publikoval řadu knižních monografií, např. Tajemství českých kronik (1987, 2. vydání 2003), Lipanská křižovatka (1992), Velké dějiny zemí koruny české V. 1402-1437 (2000, 2. vydání 2010), Velké dějiny zemí Koruny české VI. 1437-1526 (spoluautor Milena Bartlová, 2007), Jan Žižka. Život a doba husitského válečníka (2019), Husitská revoluce. Stručná historie (2021). Kromě toho zveřejnil 160 vědeckých studií a stovky recenzí. Soustavně se věnuje popularizační činnosti formou osvětových přednášek i prostřednictvím rozhlasu a televize.

Reprodukce: National Library of Poland, wikimedia commons.