e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Nestarší buk v Čechách možná získá ochranu

publikováno: 30.1.2024, kategorie: Zajímavosti, autor: redakce

Sdílet: facebook twitter google+

Společnost Forestlaan, majitel a správce rozsáhlých lesních pozemků v Podkrušnohoří, požádala Městský úřad Litvínov o vyhlášení památného stromu „Starý buk“. Podle průzkumu vědců z České zemědělské univerzity je starý více 470 let a je tam nejstarším zjištěným bukem v Českém republice.

Tento „bukový král“ je ve výjimečně dobré kondici. Nachází se v katastrálním území Jezeří nad městem Horní Jiřetín, v údolí Šramnického potoka. Průzkum stromu provedli zástupci Katedry ekologie lesa Lesnické fakulty České zemědělské univerzity. Buk má obvod kmene 238 cm, výšku 23 m a starý je víc než 470 let. 

Památné stromy jsou velkým tématem ochrany přírody a krajiny. Jedná se o speciální kategorii zvýšené právní ochrany stromů, které splňují podmínku mimořádné významnosti nebo jedinečnosti nad rámec parametrů a vlastností „běžné“ dřeviny chráněné na obecné úrovni. „Pokud vše půjde podle plánů, pak by ještě letos mohl být tento výjimečný strom ochráněn před vandaly či jinými nezodpovědnými jedinci,“ říká Petr Nešetřil, jednatel společnosti Forestlaan.

Podrobná prohlídka lesních porostů na svazích Jánského vrchu probíhala v průběhu loňského roku na základě dohody mezi společností Forestlaan a Českou zemědělskou univerzitou. Cílem studie s názvem „Analýza historického vývoje a monitoring stav a struktury zachovalých bukových lesů v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří“ je vyhodnocení historického vývoje a aktuálního stavu porostů s převahou buku lesního, a to na základě dat o struktuře porostů, zdravotním stavu a provedení dendrochronologické analýzy z vybraných ploch napříč evropsky významnou lokalitou (EVL) Východní Krušnohoří. Následný  pravidelný monitoringem těchto ploch zajistí kontinuální informace o dalším vývoji lesního ekosystému a zjištění přírůstu. Díky tomu bude možno kvantifikovat vázané CO2 v závislosti na věku ve starých bukových porostech. Součástí analýzy je zjištění věku vytipovaných stromů metodou odběru vzorku letokruhů za pomoci přírůstového vrtáku. Odběrem takového vzorku je možné zjišťovat například klimatické podmínky v jednotlivých letech života stromu.

V krátké době se jedná o další výjimečnost, kterou se mohou pyšnit lesy nad Horním Jiřetínem. Již v listopadu loňského roku byl u vyhlídky nad zámkem Jezeří po dohodě se společností Forestlaan zprovozněn poesiomat. Jde o zařízení, které návštěvníkům recituje básně nebo přehrává hudbu spojenou s místem, kde se nachází.