e-region.cz - regionální internetový magazín pro volný čas

Mostecké muzeum zpřístupní poklady gotiky a renesance

publikováno: 9.3.2023, kategorie: Výstavy, autor: Jitka Klímová

Sdílet: facebook twitter google+

Mostecké muzeum otevírá expozici s názvem Poklady výtvarného umění Mostecka, čímž naplňuje jeden z letitých dluhů vůči veřejnosti. Návštěvníci uvidí nejvzácnější ukázky umění gotiky a renesance z muzejní sbírky. Výstava se otevírá ve čtvrtek 16. března.

Většina vystavených exponátů pochází z 15. a 16. století a jsou mezi nimi i zcela výjimečné práce z kostelů tohoto regionu. Příkladem může být deskový obraz Mistra IW z roku 1538, pocházející z děkanského kostela v Mostě. Jeho výřez se dokonce stal hlavním motivem plakátu monumentální pražské výstavy "Bez hranic: Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí", která byla ve Valdštejnské jízdárně představena v letech 2015-2016.

Velká část vystavených předmětů, mezi které patří kromě deskových obrazů i polychromované dřevořezby a pozlacený relikviář, byla v nedávné době podrobena náročnému restaurování. Nejstarší ukázkou je relikviář z mosteckého děkanského kostela, zhotovený ve 14. století. Je jednou z mála takto starých zlatnických prací v ČR, která nenese jakékoli stopy mladších, barokních úprav. Do muzejní sbírky se dostal jako dar města Mostu už v roce založení muzea (1888). Z předhusitského období (asi 1410-1420) pocházejí dvě sochy, malované dřevořezby. První z nich je proslulá Pieta z Bedřichova Světce a druhá pak drobná Madona s Ježíškem, jejíž původ zatím není dostatečně prozkoumán. Největší skupinu představují díla z 16. století, mezi nimiž dominují fragmenty tří pozdně gotických oltářů (sv. Kateřiny, sv. Jana Křtitele a sv. Alexia) a dvě křídla velkého oltáře, který zřejmě padl za oběť některému z dávných požárů - všechny původně zdobily interiér děkanského kostela v Mostě. Z téhož kostela pak pocházejí ještě Tondo se sv. Annou, další Madona a především velký deskový obraz s motivem bitvy u Mostu z roku 1592. Ten je doprovázen jediným zástupcem barokního období v celé expozici - zapůjčeným obrazem zpodobňujícím tzv. "Zahražanský zázrak". Historie obou obrazů je totiž úzce spojena jak tematicky, tak i jejich osudy. Vždy jedním exponátem jsou zastoupeny středověké kostely v Lužicích (ten dnes již neexistuje), Židovicích (rovněž zaniklý) a kostelík sv. Ducha v Mostě. Pozornost také zaslouží Madona a Sv. Anna z kostela ve Flájích. Ten sice dodnes stojí, avšak v nepůvodním umístění v Českém Jiřetíně.

Ve střízlivé instalaci tak návštěvník uvidí ty vůbec nejvzácnější ukázky umění gotiky a renesance z naší sbírky. Návštěvnický režim bude pochopitelně omezen na malé skupiny podobně jako v expozici "Anděl ve třpytu par", věnované Ulrice von Levetzow. Na vernisáži 16. března od 17,00 hodin vystoupí žáci hudebních oborů ZUŠ F. L. Gassmanna v Mostě pod vedením Lenky Paškové a Otto Liška s přednesem.